Föreningen Gutefisk ser framtiden i småskaligt och kustnära fiske. ”Det är det här det som gäller, eller att lägga ner”, säger Johannes Klingvall, fiskare i Herrvik.