Under skärtorsdagen gick grannarna Nilsson och Andersson som vanligt till sina brevlådor för att hämta posten. Men däri låg inte dagens tidning, utan en från 1967.