Kvinnliga krigare, ledare och läkare. Jo, sådana fanns under medeltiden. Stefan Högberg gav exempel under en föreläsning på Kapitelhusgården.