Den 1 september 1818 tändes Gotlands första fyr, den västra fyren på Östergarnsholm. Den är i fokus när föreningen Fyrtillsyn på söndag firar den internationella fyrdagen, med allmänheten och särskilt inbjudna gäster. Men det finns ...