Bygget av det nya Visbyhotellet är i full gång och det står nu klart vilka som ska driva hotellet. Hotellet väntas stå klart sommaren 2019.