Försvarsmakten och länsstyrelsen har nu ingått ett samarbete för att utveckla öns totalförsvar.