Jesper Skalberg Karlsson (M) anser att Energimyndighetens förstudie är en glädjekalkyl och att Gotlands rådande energibehov förbises. Frågan ska snart debatteras i riksdagen.