Under torsdagen tar regeringen beslut om att Gotland ska bli ett pilotområde för hållbar energi.