Pensionärsföreningar på Gotland har efterlyst mobila enheter för kurser i digital användning. Under våren blir det verklighet, inom ramen för Digital agenda Gotland.