En av öns bildstenar har rasat omkull. Den återfinns i Hejnum och är en av få som ännu står på ursprunglig plats i den gotländska naturen.