2016 fick Gotland 100 miljoner kronor för att delar av norra Gotland blev Natura 2000-område. Av de 100 miljonerna sattes 25 miljoner av till direkta företagsstöd – en bransch fick mest.