Juletid brukar innebära fler tända ljus, vilket i sin tur innebär en ökad risk för bränder. Så här gör du för att undvika att olyckan är framme. "Hoppas jag slipper träffa befolkningen i yrket under julen", säger brandmästaren.