Eleverna i klass nio på Gotland ligger över rikssnittet när det gäller hur många som klarade kunskapskraven under föregående läsår. Men sett till förra årets resultat har Gotland rasat 31 platser i SKL:s skolranking.