Gotlands museum inför från årsskiftet olika entrépriser till Fornsalen. Något som ska resultera i ökade intäkter.