Efter miljötekniska markundersökningar i ett flertal kvarter i norra Visby har Region Gotland kunnat konstatera att det förekommer föroreningar i samtliga. Framförallt har man kunnat påvisa halter av bly och så kallade PAH:er som li...