Om en lögn upprepas många gånger, blir det då till slut en sanning? I tidningar och på internet påstår fel person att han gjorde upptäckten.

Denna felaktighet bevisas av en artikel i GT den 18/10 1986, där det berättas om de rätta upptäckarna genom Korumpianen Erik Olsson.

"Det var ett kommunalt beredskapsarbete, på initiativ från Havdhems kommun. Syftet var att ge arbete åt äldre, lokalt bunden arbetskraft. På fornborgen vid Havor i Hablingbo arbetade Erik Kolmodin från Bertels i Hablingbo och Viktor Hansson, Snausarve i Silte. Arbetsledare var Peter Manneke, då arkeologistudierande.
Redan första dagen när gubbarna höll på med avtorvning fann de under en flat sten situlan. Ur den syntes delar av guldringen sticka upp.
Karlarna var förståndiga. De lade tillbaka stenen, lade lite jord över den och fortsatte gräva på annat håll eftersom ingen arkeolog var närvarande.
Nästa dag blev det larm. Arkeologer, poliser, tidningsmän, TV-kameror, markägare och många andra kom till platsen.
Vi har alltid fått höra att det var arkeologerna som hittade Havorskatten, men äras den som äras bör. Hade Havdhems kommun inte tagit initiativet till beredskapsarbetet hade skatten kanske legat kvar i jorden.
Vid samtal med Villy Persson sade han stilla: "Ja, det kanske hade varit det bästa, som det hela nu utvecklat sig. Vi fick i alla fall ingen ära av det".

Äras den som äras bör.