Vi har i en av Europas bäst bevarade Hansastäder en unik möjlighet att levandegöra vår historia, tack vare Visby kan vi på ett lätt och överskådligt sätt leva oss in i den värld som våra förfäder levde och verkade i, gifte sig och skaffade barn i, insjuknade och dog i. Mycket av det som finns bevarat handhas av varsamma och intresserade människor med ett brinnande engagemang för att visa medeltidens liv och leverne, vikingatidens bragder och ståtliga lämningar, helt enkelt vårt gemensamma arv.
Turismen till Gotland är stor, folk från när och fjärran söker sig hit, ett av skälen till de många besökarna är att historiens vingslag dånar högt genom gränderna, inte minst under Medeltidsveckan. Museer, ruiner, kyrkor,krogar och marknadsliv bidrar alla till ett sus av det förgångna. Med ett steg in på krogen som tagit sitt namn efter en blommande växt,Clematis, så har man förflyttats som genom ett trollslag till ett Visby under dess mest blomstrande tid. Den genuina känslan som väggar och valv, mat och dryck, Korp och personal tydligt bidrar till ,synliggör ett svunnet Visby och Europa. Det finns få platser jag besökt där jag så påtagligt känner mig delaktig i upplevelsen. Vi har under ett otal år förärats möjligheten att bidraga till vad jag anser är folkbildning, allmänbildning om du vill kalla det så även.

Jag har under detta år fått information om att Clematishuset har bytt ägare och krogen som sådan kommer att upphöra. Detta faktum gör mig nedstämd och besviken, de pengar som lösgjorts vid försäljning ska enligt utsago gå till renovering av Hoburgsgubbens näsa, som i alla år , i väder och vind, under naturens makter, faller sönder. Kan efter visst övervägande inte förstå varför möda,slit och pengar läggs på att förhindra detta skeende. Den attraktion gubben har är försumbar i jämförelse, och att hans profil under årens gång förändras tillhör enligt mig livets gång och ska därför ses som naturlig och inte petas i.

Vad kommer i framtiden hända i Clematis källare? Ett förslag är att tillträde till lokalen säkras för allmänheten och att möjligheten för fortsatt krogverksamhet uppmuntras. En fortsatt verksamhet som införlivar de löften lokalen ger, en nutida gestaltning av medeltidens fest och glam, om så bara under valda tidpunkter och Medeltidsveckan. Den föreslagna arvtagaren till Clematis krogarv, Kapitelhusgården, ser jag mer som ett förträffligt komplement.Sagda krog har en inriktning och profil som inte är förenlig med den som fanns på Clematis ,den uppsluppna, galna,eldsprutande,ölstinna,högljudda,trånga,stinkande,flottiga krogen. Jag vill med denna skrivelse göra mitt för att trygga framtida äventyr i medeltidens värld i det växande moderna Europa, värna om en liten bit levande historia.
Åsa Fröling