Det är Ruthström & Larsson Bygg AB:s byggnation på fastigheten Sälgen 9 (Visborgsgatan) som nått vägs ände vad gäller överklaganden. Mark- och miljödomstolen avslog den 8 februari byggfirmans överklagande varpå man gick vidare och överklagade till Mark- och miljööverdomstolen.


Kan inte överklagas
För att denna instans ska pröva saken måste den först meddela prövningstillstånd. Och Miljööverdomstolens beslut i onsdags blev att man inte fann skäl att meddela prövningstillstånd. Därmed står Mark- och miljödomstolens beslut fast, eftersom miljööverdomstolens beslut inte kan överklagas. Alltså saknar bygget lov för nuvarande takhöjd.

Företaget har tidigare anlitat en expert på plan- och bygglagen och denne, Åke Knuutila, Vätö, ser möjligheter att gå vidare utanför domstolarna. Främst handlar det om en ändring av gällande detaljplanen vilket skulle göra byggnadens omdiskuterade takhöjd godkänd.


Frimärksplan
- Handläggaren på byggnadsnämnden har missat grovt. För att rätta till det misstag som har gjorts kan man enskilt ändra detaljplanen för just den här fastigheten, en så kallad frimärksplan (en detaljplan över ett mycket litet område). Byggnadsnämnden har nu bollen och vi avvaktar.

Åke Knuutila menar att regionen kan bli skadeståndsskyldig om byggfirman tvingas riva takkuporna för att få ner byggnadens höjd från nuvarande 9 meter till enligt detaljplanen tillåtna 7,60 meter, vilket skulle drabba de två vindsvåningarna.

- Förelägger man fastighetsägaren att riva får man ta kostnaden för den skada som byggfirman drabbas av, det handlar även om uteblivna hyresintäkter. Kommunen kan välja att ändra detaljplanen för att rädda skägget, det är det enklaste. Grannarna kan visserligen överklaga planändringen men kommunen har planmonopol, framhåller Åke Knuutila.