Här kan ni se hela planprogrammet för Furillen.

 

Byggnadsnämnden hade ett extrainsatt nämndmöte på Furillen i dag där man ska gå igenom den föreslagna exploateringen och fatta beslut om ett nytt planprogram.

Artikelbild

| Byggnadsnämnden på Furillen

Strax efter halv tre på tisdagen fattade byggnadsnämnden sitt beslut. Nu har nämnden beslutat att anta planprogrammet för Furillen.

–Vi har tagit beslut om att godkänna planprogrammet, säger Bo Björkman, ordförande i byggnadsnämnden.

– Karl-Allan Nordblom (Från Miljöpartiet, vice ordförande, i nämnden) röstade emot. Han ville att Lerviken skulle tas bort från planprogrammet.

Johan Hellström var strålande glad när Helagotland.se:s fotograf Karl Melander mötte parterna efter att beslutet fattats.

Artikelbild

| Byggnadsnämnden på Furillen

–  Nu ska jag skriva mig på Furillen och nu ska jag inte bo någon annanstans, säger Johan Hellström till Helagotlands fotograf på plats.

– Äntligen kan kreatörer som Björn Ulvaeus etablera sina verksamheter på Furillen.

Artikelbild

| Bo Björkman i samtal efter att de godkänt planprogrammet.

Abba-legendaren Björn Ulvaeus var för några år sedan intresserad av att bygga en studio på Furillen, men planerna gick om intet när han inte blev beviljad bygglov på grund av strandskyddsreglerna.

Helagotland.se frågade Björn Ulvaeus hur han nu ser på läget när det öppnas för att bygga på Furillen:

Artikelbild

| Byggnadsnämnden på Furillen

– ­Nej, jag är nog inte intresserad längre. Det där var då, och nu har det runnit mycket vatten under broarna.

 

Artikelbild

| Byggnadsnämnden på Furillen Johan Hellström

Helagotland.se har sökt Johan Hellström om kommentarer till planprogrammet och vad som händer med hotellet i framtiden efter att Nobis aviserat att de vill dra sig ur projektet.

Johan Hellström säger dock att han inte svarar på några frågor via telefon.

Artikelbild

| Byggnadsnämnden på Furillen

 

Här kan ni se hela planprogrammet för Furillen.