Fastigheten Senapen 25 på Endreväg, mer känd som Renokiosken, har länge varit i behov av sanering. Marken är förorenad med perkloretylen sedan fastigheten inhyste en kemtvätt mellan 1964 och 1980. Nu ska marken renas med hjälp av en teknik som aldrig tidigare använts i Sverige.

- Isället för att gräva i jorden kommer den att värmas upp med exempelvis elektroder eller värmestavar. Därefter suger ventilationsbrunnar upp de förångade föroreningarna. Det är en metod som är vanlig i bland annat Nordamerika, men i Sverige har den aldrig använts förut, säger Nils Rahm, miljökonsult på företaget Geosigma som är inblandade i projektet.

Om uppvärmningen sker med grön el eller biogas blir saneringen en av de miljövänligaste i Sverige.

Artikelbild

| Renokiosken.

Upphandlingen av saneringen är igång, och förhoppningen är att arbetet kan inledas i maj. Det skulle då kunna vara färdigsanerat runt årsskiftet 2014-2015. Arbetet beräknas kosta mellan 10 och 20 miljoner kronor och finansieras med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket.

- Det är inte den billigaste metoden, men det är den säkraste. Det hade varit näst intill omöjligt att gräva bort föroreningarna utan att riva byggnaden, säger Nils Rahm.

Under tiden saneringen pågår kommer fastigheten vara avspärrad för allmänheten.

- Det känns skönt att det blir en åtgärd nu. Det har varit många turer fram och tillbaka i det här ärendet. Det är spännande att en ny teknik används, men det viktigaste är att marken blir sanerad, säger Mattias Vejlens, miljövårdshandläggare på länsstyrelsen.

Artikelbild

| Det är i fastighetens källare som det är störst risk att skadas av ångorna som föroreningarna skapar.