I mars 2009 dömdes Torbjörn Axelman till sluten rättspsykiatrisk vård för mordförsök efter skottdramat vid Brucebo. Han har därefter vistats vid den rättspsykiatriska avdelningen vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.

I praktiken har han levt som en fri man den senaste tiden. Utslussningen har gått över förväntan, anser den ansvariga chefsöverläkaren som förra året begärde att den rättspsykiatriska vården skulle upphöra. Förvaltningsrätten i Uppsala gick delvis med på det och beslutade i oktober att den slutna vården kunde övergå i öppen vård.

En lägenhet i Stockholm är nu basen för Torbjörn Axelmans vardagsliv. Han har dock varit ålagd att besöka sjukhuset några timmar varannan vecka. I domen ingick även ett förbud att besöka Gotland, eftersom det kunde leda till stress och i förlängningen ökad risk för nya brott.

När förvaltningsrätten i mars på nytt tog upp Torbjörn Axelmans vård ansåg rättens egen sakkunnigläkare att återfallsrisken i allvarlig brottslighet är "i princip obefintlig" och chefsöverläkaren tyckte inte att man kunde komma längre i vården.

Domstolen noterade att Torbjörn Axelmans son köpt en sommarstuga på Gotland och ansåg det rimligt att han borde få besöka honom där. Förvaltningsrätten beslutade att den rättspsykiatriska vården ska upphöra helt, vilket även omfattar restriktionen att besöka ön.

Vid förhandlingen påtalade åklagare Susanne Wihlborg att hon kanske skulle överklaga domen, men senare har hon beslutat att inte göra det.

Torbjörn Axelman är mycket nöjd med domen:

- Jag mår väldigt bra nu. Det som har hänt har jag lagt bakom mig. Och det är skönt att jag kan åka vart jag vill.