Skulpturerna är från 1200-, 1300- och 1400-talen och fanns från början i Bro kyrka. För omkring 100 år sedan flyttades de dock till Länsmuseet.
- Troligen har antingen församlingen velat bli av med dem, eller så har det dåvarande museet bett att få in dem, kanske för att de stått illa.
Det säger byggnadsantikvarie Louise Borgö, som är märkbart nöjd med att skulpturerna efter lång deponering - och en av Carl-Henric Eliason nyligen genomförd konservering - nu har återbördats.
Även kyrkoherde Marianne Witting är nöjd.
- Jag var tveksam till en början. Hur skulle de passa in, vad signalerar de? Nu är jag positiv. De har sin historia här.

<span class="mr">Fler kyrkor följer
</span>Det var i samband med att Bro kyrka renoverades 2002-2003, som frågan om skulpturerna väcktes av byggnadsantikvarie Joakim Hansson.
Församlingen fick själv bestämma om man ville ha dem. Samma sak i Bäl kyrka, där den första av flera skulpturer nyligen återlämnades efter restaurering.
Även församlingarna i Hejnum och Grötlingbo har önskemål om att få tillbaka deponerade kulturföremål.
Det välkomnar såväl Louise Borgö, som Joakim Hansson.
- Vid de kyrkorestaureringar som görs, så tycker jag att det är viktigt att man får tillbaka så mycket som möjligt av inventarierna, säger Joakim Hansson.
På medeltiden vallfärdade man långväga ifrån till Bro kyrka, som enligt vissa källor ägde en relik av Kristi kors.
I kyrkan fanns också en kalvariegrupp, den korsfäste Jesus omgiven av Maria och aposteln Johannes. Det är två av de sex nu återbördade figurerna. Exakt var kalvariet fanns, är okänt. En teori är att det stod på en tvärbalk tvärs över triumfbågen, mellan koret och långhuset.
Det krucifixet, Jesus på korset, är dock borta och kyrkans nyare befintliga dito, har länge hängt till vänster om bågen.
Nu har man emellertid flyttat och använt det för att skapa en ny kalvariegrupp, på korets vänstra vägg.
- Vi får se vad församlingen tycker, säger kyrkvaktmästare Otto Andersson, som själv tycker att placeringen känns rätt bra och naturlig, om än ovan.

<span class="mr">Stöldskyddade
</span>Fem av de sex skulpturerna hänger högt upp på väggarna. Placeringen är medvetet vald; en förebyggande åtgärd för att inte locka eventuella kulturtjuvar till kyrkan.
Även en sittande Mariaskulptur, som står i bänkhöjd i kyrkan, har "säkrats".
Än mer så, när hon framledes kedjas fast i väggen - ett önskemål från församlingen.
- Man känner ju ändå ett visst ansvar, nu när de är tillbaka, säger Otto Andersson.
Den 30 oktober hålls den första gudstjänsten i Bro kyrka, efter det att de sex medeltida skulpturerna återbördats.