Stafva gård tillhörde fram till i går en av Gotlands största gårdar.

Nu har den styckats upp i sex delar och därmed fått fem nya markägare.

Köparna har alla redan mycket mark. Men i och med köpet har deras markarealer ökat ännu mer.

Artikelbild

| Gläds. Patrik von Corswant och mäklaren Dag Magnusson är glada över att Stafva gård sålts i delar och att skuldbördan lättat.

Enligt Carl Johan Jürss är det numera ett vanligt fenomen inom lantbruket.


Färre lantbruk
- Generellt sett är det en strukturrationalisering inom lantbruket idag. Lantbruken blir färre men större.

En förklaring ligger i att det pågår ett generationsskifte inom näringen, där andelen yngre som vill ta över lantbruken minskar. I stället arrenderas marken ut för att så småningom säljas.

En annan förklaring är att lantbruk i dag är som vilken industri som helst, lantbrukarna är mer företagare än tidigare.


Mer mark
- De stora gårdarna behöver mer mark i dag. De har stora maskinparker och lantbruket är så effektivt att det krävs mark för att få ekonomin att gå ihop.

Vad kan det här få för konsekvenser i framtiden?

- Håller trenden i sig några år till kommer marken att bli ännu mer attraktiv och priserna skjuta än mer i höjden, tror Carl Johan Jürss.


Kraftig ökning
- Så blir det när utbudet är mindre än efterfrågan. På tio år har priset för åkermark ökat med 100 procent, säger Carl Johan Jürss vidare.