Sten-Crister Forsberg hade en bred erfarenhet från rederibranschen. Han tog 1972 examen som civilingenjör i skeppsbyggnad vid Chalmers i Göteborg, och arbetade sedan som reparationsingenjör vid Cityvarvet i Göteborg. Därefter följde en tid vid Salénrederierna innan han kom till Nordström & Thulin.
När Sten-Crister Forsberg 2000 rekryterades till Destination Gotland hade han varit direktör för Nordström & Thulin Argonaut i två år. Gotlandsbolaget hade då genom sitt dotterbolag Destination Gotland ansvarat för gotlandstrafiken sedan 1 januari 1998, och Sten-Crister Forsberg efterträdde Gunnar Östin som vd.

Stor tillgång
- Sten-Crister var en stor tillgång för Destination Gotland med sin breda erfarenhet, säger Destination Gotlands marknadschef Per-Erling Evensen.
I början av året insjuknade Sten-Crister Forsberg, men arbetade trots det vidare. Han var på jobbet så sent som förra veckan. Tillförordnad vd var dock Gotlandsbolagets vd Jan-Erik Rosengren sedan en tid tillbaka.
- Han gjorde väldigt mycket bra för Destination Gotland. Sten-Crister var även en person som spred mycket glädje omkring sig. Vi saknar honom väldigt mycket, säger Jan-Erik Rosengren.
Vid sidan av arbetet vid Destination Gotland var Sten-Crister Forsberg en hängiven körsångare. Intresset grundlades redan under tiden vid Chalmers, och när han kom till Gotland tog han plats bland 2:a basarna i kören NS. Med tiden blev han ordförande för sångsällskapet.
- Han hade ledarförmåga, men var samtidigt trevlig och rolig. Jag kände ett personligt stöd hos honom, säger dirigenten Lars-Erik Gottlander.
På lördag sjunger NS och serverar matgästerna på Wisby Hotell, ett uppskattat arrangemang som Sten-Crister Forsberg var initiativtagare till.
- Jag tror körsången betydde väldigt mycket för honom. Trots att han hade ett krävande jobb var han ofta med på repetitionerna. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, säger Lars-Erik Gottlander.
Destination Gotland är mitt uppe i förhandlingar med Rikstrafiken om kommande avtalsperiod. Enligt Jan-Erik Rosengren kommer Sten-Crister Forsbergs bortgång inte att påverka det arbetet.
Sten-Crister Forsberg blev 62 år.

Per Leino