I går avslutades utgrävningen.
För den här gången.
Per Widerström säger att man nu ska söka pengar till ett större projekt tillsammans med högskolan för att få reda på mer om denna Gotlands mest kända avrättningsplats.
- Vi har fått ett bra underlag för att ställa intressanta frågor. Men vi behöver veta mer för att kunna informera om vad som hänt på platsen och vilka avrättningsmetoder som använts, bland annat. Min förhoppning är att vi kan sprida kunskap så att platsen blir känd, men framför allt respekterad för vad den är.

Alla åldrar
Vid 1700-talsmuren finns spår av grillning, men vem skulle komma på tanken att sätta sig och grilla på en kyrkogård?
- Det beror naturligtvis inte på illvilja, utan på okunskap om platsen.
Ben från minst 25 människor har hittats.
- Och då har vi bara undersökt en liten del av området under en vecka, säger Per Widerström.
Benen kommer från människor i alla åldrar, både kvinnor och män, brända och obrända.
- Vi har även hittat ben från barn och ungdomar, den yngsta bedömer vi var omkring sju år när han dog, berättar osteolog Elin Brödholt.
Anledningen till utgrävningen är att privatpersoner flera gånger lämnat in människoben som hittats innanför galgens muromgärdade innerdel. I december förra året gjordes en arkeologisk förundersökning och den här veckan har runt tolv personer arbetat med utgrävningen i form av en kurs.
De flesta ben som hittats har legat i en plockepinnliknande röra. Men igår eftermiddag hittades två hela skelett, delvis lagda på varandra. Och det finns spår av trä som tyder på att de kan ha legat i kistor.
- Det tyder på respekt. Att de fått en riktig begravning i kristen tradition med kistan lagd i öst-västlig riktning. Om det beror på att det var människor av högre klass eller om det skedde under en period då man gjorde så vet vi inte ännu.

Avskräckande
De tre stenpelarna beräknas vara uppförda på 1100-1200-talet och var tidigare sammanbundna med träkonstruktioner där människor hängdes. Den höga platsen gjorde att de som hängdes här sågs på långt håll, både i staden och till havs, som avskräckande exempel.
- Här fick de hänga tills de ramlade ned. Vi trodde nog att de hade förts bort och begravts någon annanstans, men det verkar som man bara slängt ned dem i en grop och lagt över lite sten och jord.
Det är många lager ben som hittats, de flesta mycket ytligt. De hela skelett som hittades i går låg lite djupare, kanske någon meter ned.
Förutom ben har man hittat tänder, någon knapp av ben och spikar.
- De användes nog till träkonstruktionen, och kanske också till att spika fast de högerhänder och huvuden som ibland höggs av och sattes upp på platsen, tror Per Widerström.