Carin Johansson, förvaltningschef på stadsarkitektkontoret hade inte fått regeringens beslut på fredagseftermiddagen.
- Jag har inte hunnit läsa vad som står i beslutet. Men jag kan säga så mycket att Weha kommer att få permanent bygglov nästa vecka för de villavagnar och stugor som inte har det. Företagarna kan pusta ut i och med regeringsbeslutet, säger hon.

Pigge är nöjd
Detaljplanen för Snäcks camping har överklagats i flera steg och i går offentliggjordes vad regeringen kommit fram till. Det var bara den övre delen av detaljplanen för Snäcks camping som godkändes. Området närmast stranden fick kommunen bakläxa på. Där saknades en bedömning över vilka konsekvenser exploateringen får för miljön och friluftslivet.
- Det området har vi redan bygglov för, så det är inget bekymmer, säger Pigge Werkelin, som är nöjd med regeringens beslut.
Carin Johansson konstaterar att företaget har ett tidsbegränsat lov för villavagnarna nere vid stranden, som räcker fram till nästa sommar.
- Så det händer inget mer i det området under den här säsongen.
Vad kommunen ska göra med det strandnära området vet hon ännu inte. Det finns olika vägar att gå.
- Det beror lite på vad regeringens skrivit, men vi ska ta tag i det direkt. Det är ett politiskt beslut som ska tas.
Under sex år har Weha väntat på att detaljplanen skulle bli klar.
- Vi skrev avtal med kommunen om att driva camping på Snäck 2003 och det var så här kommunen ville ha det. Men det är skit att det tagit så lång tid, säger Pigge Werkelin.
Han tycker det är tråkigt att företaget anklagats för att bryta mot reglerna.
- Vi har byggt enligt den tänkta planen och har trott att vi gjort rätt.
Weha har investerat 60 miljoner kronor i campingen och erbjuder över 60 000 gästnätter om året.
- Vi har chansat och tagit en jätterisk. Om inte detaljplanen gått igenom hade bolaget gått omkull, säger Pigge Werkelin.