Efter att större delen av detaljplanen för Visby strandby på Snäck vunnit laga kraft har nu alla stugor och villavagnar på "hillside" fått bygglov. Den 10 juli registrerades företaget Weha AB:s bygglovansökan för såväl de byggnader som hade tillfälliga tillstånd, som för de svartbyggen för vilka kommunen ville utdöma vite från den 15 juli.
Den 13 juli var byggloven undertecknade och klara.

"Inte jämförbart"
- Det är inte jämförbart med våra övriga handläggningstider, men det här ärendet har hållit på i många år och vi har väntat sen i mars på regeringsbeslutet, förklarar bygglovarkitekt Lisa Östman.
- Det känns jättebra, nu kan vi börja boka för nästa år. Och jag har mått dåligt av att bli utpekad som en företagare som inte följer reglerna, säger Pigge Werkelin, som äger Weha tillsammans med Niklas Harlevi.
För de 45 villavagnar placerade närmast havet, eller "seaside" som ägarna kallar området, gäller det tillfälliga bygglovet till 13 april nästa år.
Som GA skrev igår är det ovisst vad som händer där sen.
Lisa Östman menar att eftersom regeringen inte godkände det området i detaljplanen, på grund av brister i miljökonsekvensbeskrivningen, så kan det bli fråga om en ny detaljplaneprocess där. En fråga som politikerna i byggnadsnämnden har att ta ställning till.
De kan också bestämma sig för att det inte ska finnas byggrätter på det området och inte göra en detaljplan. Eller så avsätts platsen för husvagnar, och bygglov för camping kan ges utan att det finns byggrätt.
- Vi vet inte hur vi ska tackla det här. Vår vision är att ha kvar villavagnarna. Visst går de att flytta, men det medför stora kostnader, säger Pigge Werkelin.

Tomträtt
I och med att detaljplanen nu vunnit laga kraft kan Weha:s hittillsvarande arrende övergå till tomträtt. Sammanlagt drygt 200 000 kronor om året, varav 150 000 är hyra och resten avgift för en servicebyggnad som kommunen äger, har bolaget betalat. Förutom att de bekostat renoveringar på området.
Lars Gunnar Wedin, numera pensionerad exploateringschef men med vissa uppgifter kvar på tekniska förvaltningen, säger att tomträttsavgiften troligen blir i samma nivå, och att företaget kan lösa in byggnaden.
- Kommunen är nog inte beredd att sälja marken, det har aldrig diskuterats, uppger Lars Gunnar Wedin.
- Vi har ingen ambition att köpa marken, vi är nöjda med tomträtt så vi kan bygga och belåna, menar Pigge Werkelin.

Vite
Av Weha:s tidigare överklagan till länsstyrelsen beträffande kommunens beslut om vite, samt bygg-avgift och tilläggsavgift för de villavagnar och stugor som saknade tillstånd, återstår nu frågan om avgifterna.