1. Patrik Wahlberg 22. 25. 24. 25 = 96 (Max 100)
2. Ulf Strandnert 20. 23. 23. 22 = 88
3. Gaetano Lo Förre 20. 18. 22. 20 = 80
4. Mikael Frank 18. 20. 20. 20 = 78