Rolf Jacobsson upptäckte 2006 att asken som kallas Linnés ask på Rösjuröset hade drabbats av askskottssjukan. Det är en trädsjukdom som drabbat Gotlands askar hårt och som är direkt dödande.
Linnés ask har en brokig historia. Asken tros ha grott i slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet i ett röse som dateras till äldre bronsåldern. I botten av röset finns en husgrund som sägs vara resterna av ett utkikstorn för sjörövare.
1741 var Carl von Linné på Stora Karlsö under sin resa för att inventera naturen på Gotland och Öland. I sin reseberättelse beskriver han asken - han berättar bland annat att den syntes så långt att sjöfarande kunde navigera efter den - och därför kallas den nu för Linnés ask.
Under första världskriget fanns en signalstation för det svenska försvaret vid Rösjuröset. I röset byggdes en stuga till manskapet. Kaminen i huset gjorde att stugan brann upp, men Linnés ask klarade sig från lågorna.
Men asken var illa åtgången sedan tidigare och 1938 beslutade Karlsöklubben att den skulle räddas. Ett stort hål hade uppkommit i stammen och det desinficerades med svavel och fylldes igen. Man armerade och förstärkte också stammen och stöttade en gren.
Nu är Linnés ask alltså i fara igen.
Rolf Jacobsson har sett att angreppen av askskottssjuka på Linnés ask har ökat varje år sedan 2006. Nu finns även angrepp i kronans centrala delar.
Ändå tror och hoppas Rolf Jacobsson att Linnés ask ska klara sig. Äldre askar överlever oftare askskottssjukan.
- Det är ett märkligt träd som överlevt det mesta, säger han.