Ljuset och klimatet gör att Gotland ofta jämförs med Medelhavet. Och det har blivit allt mer populärt att odla så kallade medelhavsväxter på ön. Och då pratar vi inte växter i växthus eller så kallade uterum, utan växter planterade utomhus som också övervintrar där.
På de flesta platser på Gotland kan det räcka med ett soligt hörn för att man ska kunna odla vin och persika.
Men här och där på ön, främst i Visby innerstad men också i andra skyddade trädgårdar, finns ännu mer exotiska växter.

Överlevt i många år
En sådan är väderkvarnspalm.
- Det är en av de härdigaste palmerna, och det finns ganska stora exemplar på ön som har överlevt i många år, säger Anders Andersson, amatörodlare och föreläsare med en känd trädgård i Hejde.
- Yucca och agave är andra växter som också klarar vår vinter, bara det är någorlunda torrt. Och en del härdiga banansorter, och kaktusar, till exempel oppuntiakaktusen, över huvud taget arter som kommer från New Mexico, Utah och Nevada i USA, där det kan vara ganska kallt på vintern.
Det är dock inte bara att plantera var som helst och sedan hoppas på det bästa.
- Framför allt ska plantorna skyddas från väta i jorden. Man kan täcka mot väta, eller ha mycket grus i bädden och bygga upp den så att den dräneras, säger Anders Andersson.
Skydd mot vind är också viktigt, eftersom vinden kyler. Men det är inte bara att bygga ett plank eller en mur.
-Det blir turbulens. Det är nästan bättre med ett glest staket. Eller en mur eller plank med en trädridå bakom som bryter vinden. Träd ger allmänt ett lite mildare klimat.

Väv skyddar mot solen
En varm södervägg är också ett tveeggat svärd.
- På våren blir det varmt och växterna börjar växa kraftigt, vilket gör att de skadas när det blir kalla nätter.
Ett bra sätt att skydda växterna som ändå står mot en mur kan vara att täcka dem med väv.
Hela Gotland räknas till växtzon 1, det vill säga den med mildast klimat, men det är en sanning med modifikation, enligt Anders Andersson.
- Det är stor skillnad mellan Visby innerstad och det inre av Gotland. Visby är varmare än zon 1 och på andra ställen kan det vara som zon 2 eller 3.