Ryftes vd Yngve Andersson friades då för misstanken om grovt miljöbrott, men dömdes för att inte ha vidtagit tillräckligt kraftfullt åtgärder för att stoppa den giftdumpning som skett i form av rengörande av växtskyddsutrustning.

Ryftes tilldömdesföretagsböter, något som nu företaget vill bestrida och i överklagan till Svea hovrätt yrkar man att hela åtalat ska ogillas.
- Tingsrättens resonemang i denna del framstår inte som hållbart och därför väljer vi att låta
hovrätten pröva domen, kommenterar i ett pressmeddelande Ryftes vice VD Karin Andersson.