För knappt ett år sedan skrev Rolf K Nilsson (m) och Christer Engelhardt (s) varsin motion till riksdagen där de krävde en översyn av lagen för krav på enskilda arvtagare av gamla miljöskador.
De båda har tidigare besökt Södervägs brädgård och arvtagaren Sylve Jakobsson.
- Det är inte rimligt att någon som är ovetande om föroreningarna och ärver mark ska behöva bekosta saneringen. Hade han vetat innan att marken var förorenad hade det funnits en chans att avsäga sig arvet, säger Christer Engelhardt.
I går kom miljö- och jordbruksutskottets betänkande kring bland annat förorenade områden. Motionerna avstyrktes visserligen, men utskottet hänvisar till miljöbalken och skriver att den som ärvt en förorening inte ansvarar för saneringen.
Christer Engelhardt är nöjd med svaret och tycker att det tydligt understryker miljödomstolens beslut från maj.