Jan Östre förklarar att man inte kommer att göra någon större affär av händelsen i skolan i dag. Flera elever och personal bor i närheten av den plats där dramat ägde rum, men samtliga har sagt att det inte finns något behov av stöd i nuläget.

Så ni kommer inte att ta upp händelsen med eleverna om ni inte ser att behovet finns?

- Nej, det kommer vi inte. Risken finns att om man drar på så blir krisen större än den egentligen behöver bli. Men vi är väldigt observanta på reaktioner, det är sådant som kan komma senare, säger Jan Östre.
Madeleine Mamlqvist är lärare för ena hälften av förstaklassarna på skolan. Under förmiddagen diskuterades händelsen i klassen.
- Ingen i vår klass var inblandad eller känner någon som var där, men en storebror går i samma klass som en elev som bor i närheten. Det var nog så ämnet kom upp.

Barnen är väldigt sakliga, förklarar Madeleine Malmqvist. De tycker att det är otäckt men är inte särskilt oroade.

- De är väldigt lugna, de frågar om det de vill ha reda på.

Hon håller med Jan Östre om att det är bäst att inte prata om händelsen i onödan. När barnen har frågor så försöker hon svara så gott hon kan.
- Har de inte hört något är det onödigt att ta upp det och oroa dem, säger hon.

Jan Östre och skolsköterskan, som båda är en del av elevvårdsteamet på Väskinde skola, åkte igår kväll ut till området där skottdramat ägde rum. Flera av de närboende, varav personal på skolan, fick under händelsen inte komma hem eftersom området kring brottsplatsen spärrats av.

Väskinde skola har en väl fungerande krisberedskap, anser Jan Östre. Han känner sig trygg med den organisation av lärare och övrig personal som finns att tillgå om det skulle visa sig att det finns ett behov stöd. Förutom skolans egen personal kan skolan kalla in hjälp från exempelvis psykolog från Barn- och utbildningsförvaltningen.