På den Internationella kvinnodagen ordnade RFSU som håller sin årliga barnvagnsmarsch på 19 orter i landet.

Tusen kvinnor i världen dör varje dag på grund av brister i vården.

- EU:s och Sveriges bistånd kan göra skillnad. Det behövs mer pengar till preventivmedel, tillgång till säkra aborter, sexualupplysning och förlossningsvård, säger Linn Klintberg från RFSU Gotland.

Artikelbild

| Ett 50-tal personer medverkade i marschen, bland andra Leah Söderlund, 8 månader.

Marschen har arrangerats i tre år. Eventuellt blir det ytterligare en nästa år.

- Lite fler deltagare hade vi hoppats på, det var fler förra året. Blir det tal om något nästa år är vi på. Är problemet löst då så behöver vi ju inte, säger Linn Klintberg.