I år fyller Per Arvid Säve, Fornvännernas och Fornsalens grundare, 200 år.

Det firas med två utställningar som pågår till oktober i Visby.

På lördag är det vernissage för både Säveutställningen i Sävesalen på museet och på Almedalsbiblioteket.

Artikelbild

| Anna Säve-Söderbergh. Bibliotekarie på Almedalsbiblioteket och släkt med Per Arvid Säve.Foto: Rolf Jönsson

Gun Westholm introducerar utställningen och Säve som museiman, Anna Säve-Söderbergh visar hans bilder och Jan Sundström föreläser om "gotlänningen som inte kunde låta bli att teckna.

- Vi uppmärksammar Per Arvid Säve som museiman och samlare av gotländska bondeföremål, visar honom som tecknare och akvarellmålare och berättar om honom i föreläsningar under våren, berättar museets Lena Ideström.

Anna Säve-Söderbergh, gotlandica-bibliotekarie vid Almedalsbiblioteket, är släkt med Per Arvid Säve.

- Min farmors farfar var bror till P A Säve. Min farmors far tillbringade sin skoltid i Visby och bodde hos P A Säve på S:t Hansgatan mitt emot läroverket. Där satt han i "Pers kammare" och studerade, berättar hon.

Artikelbild

| Teckningar och akvareller. Per Arvid Säve avbildade miljöer i sitt samtida Visby.

P A Säve var inte bara läroverkslärare, kulturhistoriker, skribent och samlare. Han tecknade också och målade akvareller, främst miljöbilder från Visby.

Bilder som gått i arv till Anna Säve-Söderbergh, och ur samlingarna, ställs nu ut på Gotlands museum och i Almedalsbiblioteket.

- Han tecknade för nöjes skull och avbildade både exakt verklighet och fantasi, konstaterar hon och noterar att det i många bilder finns små människor och ibland djur.

Med intresse för Gotlands kultur och invånare samlade och dokumenterade P A Säve sagor, sägner, visor, samtida föremål och fornsaker och han byggde upp Läroverkssamlingarna dit han också donerade sin egen föremålssamling.

- P A Säve var en man av sin tid som ville fånga den kultur som då var på väg att försvinna. Över hela landet bildades fornminnesföreningar och lokala museer, förklarar Lena Ideström.

På Gotland bildade P A Säve föreningen Gotlands fornvänner och Gotlands Fornsal, museet som först hyrde in vid den gamla flickskolan vid Domkyrkan, och sedan köpte och flyttade till det gamla brännvinsbränneriet på Strandgatan.  Från bildstenshallen har museet på 130 år vuxit och omfattar nu ett helt kvarter plus magasin.