Fastigheterna släpptes aldrig ut på den öppna marknaden utan såldes direkt till byggbolaget Peab för 46 miljoner kronor.
Något som vållade politisk blockstrid och votering. En strid som nu får en rättslig fortsättning.
Det är de folkpartistiska kommunfullmäktigeledamöterna Bror Lindahl, Stånga, och Mats-Ola Rödén, Visby, som nu till länsrätten överklagar det av fullmäktige klubbade försäljningsbeslutet.
Det är fastigheterna Visby Annexet 1, 2 och 3, Rådhuset 6 och 7, Laboratorn 10 samt S:ta Katarina 6 som i och med klubbslaget såldes till Peab Bostad AB för 46 miljoner kronor. Anledningen till försäljningen är den planerade kommunala förvaltningsflytten till Visborgs slätt.
Fp-duon skriver i sitt överklagande att man anser att försäljningen inte föregåtts av någon aktuell värdering och inte heller varit öppen för andra intressenter.
- Det kan starkt ifrågasättas om kommunfullmäktige vårdat kommuninnevånarnas tillgångar på bästa sätt eftersom fastigheternas värde kan vara betydligt högre vid ett annat förfaringssätt.
Därför hemställer man om att länsrätten inhiberar och ogiltigförklarar beslutet.
Länsrätten har nu i en skrivelse uppmanat kommunen att skriftligt yttra sig i ärendet senast 1 september, vad gäller yrkandet om inhibiton dock redan 27 juli