I går var hela den gotländska betodlareföreningens styrelse, med ett par förstärkningar, i farten för att försöka befria betorna från så mycket jord som möjligt. Platsen för detta var Klintebys, där man också hyrt in sig för att få hjälp av Foodmark med rengöringen av betorna.
"Norge-projektet" är något som kan bli avgörande för den gotländska betodlingens framtid. Omständigheterna har gjort att den skara av odlare som fortfarande odlar för leverans till Danisco nu krympt så pass att den kan räknas på ena handens fingrar.
Fem, således.
Dessutom finns ett par odlare som fortsätter men använder betorna som djurfoder.

Hoppet lever
Men hoppet om en ny tid med stor betodling finns kvar, men då är det ingen som tror att det skall odlas för sockrets skull, utan för etanolens.
Det blir drivmedel i stället för sötningsmedel.
Efter många turer är man nu framme vid Norgehistorien, som kan beskrivas enligt följande:
l De gotländska odlarna har från Hilleshög fått tillgång till ett par olika sorters fröer av det som närmast kan kallas industribeta, alltså en variant av sockerbetan.
l Årets odlingar har skötts av Svante Runfeldt, Klinte, Torbjörn Kotz, Vall, och Roland Rodebjer, Hogrän.
l Cirka 30 ton av betorna har tagits upp och forslats till Klintebys för rensning.
l Förpackade i storsäck skall betorna på lastbil fraktas till norska Moelv och Strand Braenderi.
l Betorna skall i fabriken skäras till snitslar, jäst skall tillsättas och efter två dygns jäsning skall destillerring ske.

Tre kubikmeter
- Om allt går som planerat så skall det bli tre kubikmeter 96-procentig sprit, berättar Rolf Finzer, en av de drivande i projektet.
Han och kollegan Per-Olof Grymlings kommer att vara med i Norge för att övervaka vad som sker där. Med på plats kommer också Fredrik Fogelberg från JTI att vara. Det är han som tidigare har utrett frågan om anläggande av en etanolfabrik på Gotland.
Nu hoppas man alltså kunna spåra in på en enklare process än man tänkt sig tidigare, för den genomförda utredningen visade att det inte skulle bli lönsamt.

Sprit och mat
Det är inte bara utfallet av sprit som är viktigt i Norge-projektet. Lika viktigt som etanolen är att man får en restprodukt som är användbar till djurfoder.
Skulle det bli positivt besked om både etanolen och fodret kommer frågan om byggande av en "betanol-fabrik" på Gotland i ett nytt och gynnsammare läge.
-Och vi har ju 35 miljoner att sätta in, säger Bengt Hallgren, en av ledamöterna i betodlareföreningens styrelse. Är det någonstans ett sådant här projekt har förutsättningar att lyckas så är det här på Gotland.

Svar om en vecka
Summan 35 miljoner (eller rättare 5 miljoner euro) fick Gotlands betodlare som en kompensation i samband med att en nyordning för sockerproduktionen infördes inom EU. Pengarna skall användas för alternativ till sockerbetsodlingen för humankonsumtion.
Hur länge kommer det då att ta innan man får ett bra beslutsunderlag från Norge.
- En eller ett par veckor, tror Fintzer och Hallgren.
Det behöver knappast tilläggas att resultatet emotses med stor spänning.