Den senaste tidens oroligheter i Ukraina har väckt liv i frågan om Gotlands försvar. Förutom hemvärnet finns i dagsläget ingen fast militär bemanning på ön.

ÖB Sverker Göranson har kritiserats efter sitt uttalande i förra veckan om att Gotland, trots sitt militärstrategiska läge, inte bör ha några fasta förband. En åsikt han står fast vid även i dag. Han anser att man bör fortsätta arbetet med rörliga och snabba förband som ska kunna sättas in över hela landet.

- För att klara det behöver försvaret öva och vara grupperat mer på flera olika platser i landet, även på Gotland, säger Sverker Göranson till GA.

Artikelbild

| ÖB Sverker Göranson.

Med en sådan organisation är det otaktiskt att binda upp resurser geografiskt. Och till dem som anser att transporter av stridskrafter till och från Gotland blir en flaskhals säger han:

- Transporterna är en känslig punkt, det är rätt. Men så var det även när Gotland hade sina förband. Vid höjd beredskap krävdes personal och material från fastlander. Det går inte att skapa ett läge där man aldrig behöver transporter.

 

Läs hela artiklen i GA:s e-tidning >>