Där, på en yta av cirka 750 kvadratmeter, finns slagglager kvar sedan den tiden, en till två meter ner i marken.
Länsstyrelsen bedömer risken för grundvattnet som måttlig, eftersom det är kommunalt vatten i innerstan, däremot bedömer de spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten som stora till mycket stora eftersom en hel del grävningsarbeten genomförts i området. Som helhet bedömer man risken för miljöpåverkan som måttlig.