I en artikel som helagotland.se publicerade i helgen kritiserade Carina Schüberg vården för personer med ätstörningar på Gotland.

- Den akuta vården var väldigt bra, men därefter är det katastrofalt. Det finns ingen vård att tala om för personer med ätstörningar på Gotland, säger hon i reportaget som du kan läsa HÄR.

Carina har en son med ätstörningar, och är även aktiv i Riksföreningen mot ätstörningar på Gotland.

Artikelbild

| sjukvård lasarett visby Upphovsrätt: Petra Jonsson 0736-738373 Får ej vidareutnyttjas utan tillstånd från upphovsman. Kontakt: Fotograf Petra Jonsson 0736-738373 0498/202412 petra.jonsson@gotlandstidningar.se Får ej vidareutnyttjas utan tillstånd från upphovsrättsman. Kontakt: Petra Jonsson Gotlands Tidningar petra.jonsson@gotlandstidningar.se mobil 0736-738373

Christine Senter, enhetschef på öppenvårdens psykiatriska klinik på Gotland, delar inte Carina Schübergs åsikt.

- Det är långt ifrån den bild som jag har. Visst är vi små, men det är sällan en nackdel för patienten. Istället för att skicka runt patienten till flera olika avdelningar, som man gör på större sjukhus, kan vi tänka bredd och helhet här på plats, säger hon.

- Är en patient missnöjd är det givetvis ett misslyckande, och det är tråkigt när en patient känner att den inte fått den vård den behövt. Men vi har ett team med stor kompetens och jag håller inte med om att vården är obefintlig.

Christine Senter menar att det kan uppstå ett glapp mellan den akuta vården på sjukhuset och vården efteråt när patienten fått åka hem.

Artikelbild

| sjukvård lasarett visby Upphovsrätt: Petra Jonsson 0736-738373 Får ej vidareutnyttjas utan tillstånd från upphovsman. Kontakt: Fotograf Petra Jonsson 0736-738373 0498/202412 petra.jonsson@gotlandstidningar.se Får ej vidareutnyttjas utan tillstånd från upphovsrättsman. Kontakt: Petra Jonsson Gotlands Tidningar petra.jonsson@gotlandstidningar.se mobil 0736-738373

- Ibland blir övergången mindre lyckad, tyvärr. Att gå från dygnet runt-vård till öppenvård kan vara ett stort steg för patienten, säger hon.

- Man ska komma ihåg att ätstörningar är svårbehandlade, och i enskilda fall kan det hända att behandlingen inte får avsedd effekt. Det kan exempelvis vara så att vi inte når ända fram i motivationsarbetet, men överlag har vi en god vård att erbjuda patienter med ätstörningar.

Psykiatriska kliniken försöker enligt Senter hela tiden bli bättre på att behandla personer med ätstörningar. Bland annat är man nu inne på andra terminen med anhörigutbildning.

- Vi försöker hela tiden fylla på med kunskap för att ha de allra bästa förutsättningarna. Man kan alltid diskutera om det behövs mer resurser eller inte, men nu har vi de resurser vi har och försöker ständigt förbättra oss, säger Christine Senter.