Motionen kom från en medlem, Robin Storm, som väl hade formulerat reglerna för körningen. Och moderatstämman, som hölls på Suderbys i lördags biföll motionen.
- Det var en ovanlig motion förstås, säger Gustaf Hoffstedt, som sticker ut lite. Men varför inte, stämman biföll den.

Vill ha prövotid
Robin Storm föreslår att den dryga 400 meter långa raksträckan i Väskinde skall legaliseras för streetracing.
Han föreslår att körningen ska genomföras under tid då det är lite trafik och att vägen ska kunna stängas av två timmar i veckan, förslagsvis på söndagar och skriver följande: "Syftet är att underlätta polisens arbete, minska buskörandet och öka säkerheten. Jag anser att med sunt förnuft, lite planerande och nytänkande så är detta genomförbart".
Moderaterna tillade dock att om den legala streetracingen genomförs ska den ha en prövotid på ett år.

Hänvisas till Gotland Ring
Roger Nyd, trafikpolis, är inte främmande för förslaget och har redan haft en diskussion med föreningen Streetrace Gotland:
- Det stora problemet är inte att få tillstånd av polisen, säger Roger Nyd.
- Däremot finns det andra faktorer och frågor, som till exempel, vem ska försäkra? De kör i 140-150 kilometer i timmen med helt vanliga personbilar utan skyddsutrustning. Vem försäkrar sådant om det skulle hända något? frågar sig Roger Nyd.
Sen finns det andra saker som måste redas ut. Det är Vägverkets väg och därför måste Vägverket godkänna streetracing.
- Jag jämför med Rally Gotland till exempel dit man kan söka sig. Det finns folkrace som kör med vanliga bilar, dock på särskilda vägar och med särskild skyddsutrustning och inte lika fort. Jag har också hänvisat till Gotland Ring men de här killarna, som är i 18-20-årsåldern, säger sig inte ha råd att ansluta sig där.
Men kommer man med ett konstruktivt förslag där alla frågor är lösta så ställer polisen sig inte främmande för förslaget, enligt Roger Nyd.