Lillemor Arvidsson var landshövding på Gotland i sex år, från 1998.

Hon var en engagerad landshövding och stred framför allt för gotlandstrafiken.

På Gotland blev hon populär och folkkär i de breda folklagren.
Före Gotlandstiden var hon ordförande för fackförbundet Kommunal.

Hon avled efter en kort tids sjukdom.