– Det är en jätterishög som brinner, säger Roger Sverdal ledningsoperatör vid Storstockholms räddningscentral.

Rishögen som brinner är enligt räddningstjänsten 7 gånger 70 meter stor och cirka 10 meter hög. Branden ska ha startat vid ett träd och sedan spridit sig till rishögen och en elledning.

WEBB-TV: Här välter bilen över elkabeln

Artikelbild

| Branden Rävhagen dagen efter

– Det är kraftig rökutveckling, eld och mycket kraftig värmestrålning, säger Roger Sverdal.

Enligt räddningstjänsten finns det risk att branden sprider sig.

– Det finns en byggnad 30 meter från branden men förhoppningsvis sprider den sig inte, släckningsarbetet kommer förmodligen att pågå hela natten, säger Roger Sverdal.

Räddningstjänsten från Visby, Dalhem och Kräklingbo har skickats till platsen.

Artikelbild

| Branden Rävhagen dagen efter

Helagotlands reporter Lillebi Eriksson är på plats och berättar hur hon sett en kraftledning rasa ner över vägen.

– En bil åkte förbi polisen och körde rakt in i kabeln och välte, säger hon.

Artikelbild

| Branden Rävhagen dagen efter

Några personer strömmade till och bilen vältes tillbaka på rätt köl och kunde därefter köra vidare.

Vägarna är till viss del avstängda för trafik i området.

Artikelbild

| Branden Rävhagen dagen efter

21.19

Räddningstjänsten har lyckats omringa branden och påbörjat släckningsarbetet.

Artikelbild

| Branden Rävhagen dagen efter. Brandmännen Jens Dahlbom och Mats Enström jobbar med efterkontrollen.

– Byggnaden som finns i närheten verkar man ha klarat, säger Roger Sverdal.

21.23

Artikelbild

| Branden i Rävhagen dagen efter. I förgrunden syns elkablarna som föll ned.

Branden misstänks vara anlagd.

– Det finns en misstanke om att branden kan vara anlagd. Det finns uppgifter som tyder på det, vilka uppgifter det är kan jag inte gå in på, säger Håkan Larsson, stationsbefäl vid Gotlandspolisen.

21.45

Helagotland.se:s reporter Lillebi Eriksson rapporterar från platsen att många nyfikna människor strömmat till och att räddningstjänsten uppmanar folk att lämna området då det kan vara mycket farligt att vistas där. Räddningstjänsten uppmanar alltså folk att gå ifrån området.

Artikelbild

| Under fredagskvällen startade en kraftig brand vid Rävhagen i Visby.

Vissa områden i Visby har drabbats av strömavbrott till följd av branden i elledningarna vid Rävhagen.

22.15

Artikelbild

I närheten av brandplatsen ligger Rävhagens ridhus. Annika Rangbäck är ansvarig för ridskolan och hon fick tidigt direktiv från polisen att ta in hästarna i stallet.

– Nu har vi personal på plats som tar han om hästarna och vi har kontaktat alla privata hästägare.

Artikelbild

Eftersom elledningar i närheten brann av gick strömmen även i ridhuset.

– Men nu har vi koll på läget och vi avvaktar information från polisen. Jag tror att det är lugnast för hästarna att vara inomhus. Eftersom det är mycket blåljus och trafik utanför.

Artikelbild

| Röken från branden syntes till och med från Bingebyområdet.

Det finns 23 hästar i stallet i Rävhagen.

22.57

Artikelbild

| Branden i Rävhagen.

Redaktionen har uppdaterat med fler läsarbilder och ett klipp.

– Branden har dämpats, men arbetet kommer att pågå några timmar till, säger Tove Isander, ledningsoperatör vid Storstockholms räddningscentral.

Artikelbild

I samband med att kraftledningen gick av försvann strömmen för en del hushåll.

– Men nu har alla våra kunder ström igen, sa Björn Axelsson, nätchef vid Gotlands Energi, till TT strax innan klockan 23.

Artikelbild

| En brandbil körde in i en av de tjocka kablarna som föll ned över Visbyleden i samband med branden.

23.30

En polis på plats säger att väg 148 och 143 troligtvis kommer att vara avstängd under större delen av natten. Trafiken från väg 143 hänvisas till vägen bakom Ica Maxi och Coop Forum.

Artikelbild

 

LÖRDAG 01.56

Artikelbild

| Många människor samlades vid brandplatsen.

Branden är nu släckt men räddningstjänsten kommer vara kvar på platsen och bevaka under natten. Enligt polisen vägarna öppna som vanligt igen.

 

Artikelbild

| Polisen spärrade av väg 148 och väg 143 under släckningsarbetet.

09.20

Vid halvniotiden på lördagsmorgonen, när vår reporter och fotograf Dennis Pettersson besökte platsen, rykte det fortfarande från brandplatsen.
Det är ett 500 kvadratmeter stort markområde som brunnit och på platsen låg en stor rishög son nu är helt borta.
Brandmän från Visbystyrkan är fortfarande kvar för efterkontroll men under förmiddagen kommer personal från Region Gotland att ta över.
De byggnader som var närmast branden var de med bland annat omklädningsrum i anslutning till konstgräsplanen. Både byggnaderna och fotbollsplanen har klarat sig utan skador men det brann så nära som cirka 50 meter därifrån.
– Vi var under natten oroliga för att gnistor skulle flyga iväg in i skogen. Det är väldigt torrt i markerna, säger brandmannen Mats Enström.

Artikelbild

| Personal från Geab inspekterade de skadade kablarna medan branden pågick.

 

10.57

Stationsbefäl vid polisen, Michael Lindquist, berättar om fredagens insats från polisens sida.
– För vår del blev det mycket dirigering av trafiken. Det var många bilister som ville ta sig nära för att se branden och det krävdes en stor mängd poliser för att spärra av området för att ingen skulle komma för nära och komma till skada.
Blev det en mer ansträngande insats för er del på grund av det?
– Det påverkade vårt arbete, ja. Samtidigt får man förstå att folk är nyfikna. De som kommit till fots höll ändå hyfsat avstånd. Värre var det med bilisterna som körde över gräsmattor för att ta sig närmre.

Med tanke på att elkablarna som fick ovanför branden brann av och föll ned var området mycket farligt att vistas i.
– Vi var därför extra noga med att hålla avspärrningarna längs med kraftledningsgatan och där fick vi stå och ropa bort folk, säger Michael Lindquist.

 

11.38

"Det finns många vittnesuppgifter", säger stationsbefälet vid polisen, Michael Lindquist>>