- Kiosken går inte runt ekonomiskt. Patienter som ligger inne är ofta för sjuka för att gå ner och handla i kiosken vars service inte heller används tillräckligt mycket av anhöriga, besök och personal, förklarar Kristina Björkander.

Hon är enhetschef vid köksområdet Strandgärdet som sköter måltidsservicen till patienter, personal och besökare på Visby lasarett och som drivit kiosken.

- Vill sjukvården ha kvar kiosken får hälso- och sjukvården köpa och betala för den servicen, men det vill man inte göra, slår hon fast.


Vill inte betala
Bo Magnusson, försörjningschef och tf hälso- och sjukvårdsdirektör ser fördelar med kiosk på lasarettet för både patienter och besökare.

- Men vi i hälso- och sjukvården är inte beredda att betala för ett underskott för den servicen, säger han och hänvisar till serviceförvaltningen som fattat beslutet att stänga verksamheten.

Servicedirektör Anders Jolby konstaterar att serviceförvaltningen enbart säljer tjänster, exempelvis måltidsförsörjning, till andra förvaltningar, bland dem hälso- och sjukvården.

- Serviceförvaltningen har tagit över lasarettskiosken, en bra verksamhet som inte har gått ihop ekonomiskt, och som vi har beslutat att lägga ner eftersom sjukvården inte är villig att betala för kostnaderna.


Måltidsservice
Kristina Björkander berättar att i kiosken arbetar två personer med vardera på 75 procents tjänst och nu undersöks om det kan finnas andra jobb inom enheten för dem.

Restaurang Strandgärdet kommer att fortsätta verksamheten som i dag och kommer eventuellt att ha en del av kioskens sortiment till försäljning.

Restaurangen har öppet mellan halv nio och fyra alla vardagar men är stängd på lördagar, söndagar och alla helger.


Ombyggnad
Kiosken har varit öppen mellan nio och halv fem från måndag till torsdag och till halv två på fredagar, men stängt lördagar, söndagar och helger.

Dessutom ska lasarettsentrén med receptionen byggas om. Omgörningen motiveras bland annat av arbetsmiljöskäl, bland annat med hänvisning till att kiosken är för trång och inte är tillgänglig för rullstolsburna.

Planer finns också att flytta bankomaten, som nu är placerad inomhus i sjukhusentrén till en plats utomhus.

Också sjukhusapoteket är föremål för flyttplanerna.

- Inga färdiga beslut är fattade om ombyggnaden, säger regionens logistikchef Kajsa Holmström vid serviceförvaltningen.

Hon jobbar med lokalerna och konstaterar att förvaltningsledningen får stå för beslutet att stänga lasarettskiosken.

- Vad gäller apoteket, som nu ligger mitt i flödet en bit in i sjukhusbyggnaden, skulle det förstås vara logistiskt bättre med en mer central placering vid entrén, menar hon.