Tidigt i våras blev det klart att föreningen Gotlands fornvänner säljer fem av sina runt 40 fastigheter. Fyra av husen är från 1200-talet och det femte, skolhuset Takstens i Lärbro, från 1700-talet.
Föreningen anser sig inte ha vare sig tid eller pengar till underhåll av alla fastigheter. Museichef Lars Sjösvärd, som är verkställande tjänsteman för Gotlands fornvänner, anser inte att de gamla husen hotas av försäljningen.

Byggnadsminneslagen
- De är skyddade av byggnadsminneslagen och om vi inte kan hålla fastigheterna i skick så mår de bättre av att vara hos privatpersoner, säger han.
Men Berth Lindblom, i Lärbro hembygdsförening, tycker inte att det argumentet håller.
- Då kan man ju lika gärna sälja Sankt Nicolai ruin eller delar av ringmuren i Visby.
Han ser försäljningen som ett svek.
- Lagstiftningen kan ändras igen och har man väl privatiserat husen, finns en risk att det bara är borta en dag, säger han.
Kritiken riktas inte på något sätt mot köparna, utan mot principen, som gör att människor inte längre får tillträde till de kulturhistoriskt värdefulla husen, poängterar Berth Lindblom.
- Den nya ägaren kanske kan tänka sig att ta emot besökare, men vad händer när de säljer i sin tur?

Borde återbördas
Hembygdsföreningen skrev i början av juni till Gotlands fornvänner och erbjöd sig att ta över skötseln av skolhuset Takstens i Lärbro. I annat fall borde husen återbördas till gården de tillhört, anser de.
Lars Sjösvärd säger att gårdarna har fått en förfrågan, men att buden varit för låga.
- Vi har ingen möjlighet att ha kvar ägandet och resurserna behövs till de andra fastigheterna och museigårdarna som har betydligt fler besökare, säger han.

Medeltidshus skänkes
Hittills har man lyckats sälja Takstens i Lärbro liksom Möllebos i Halla. Där återstår endast detaljer, enligt mäklaren. Medeltidshuset vid Lauks skänks till hembygdsföreningen i Lokrume.
- Huset ligger i en samfällighet och det var oklart med ägarförhållanden, så det visade sig svårt att sälja till en privatperson, förklarar Lars Sjösvärd.
Han berättar att en rik norrman hade lagt bud på alla husen, men tyvärr drog sig ur i sista stund. De resterande två osålda husen bjuds nu ut igen, till lägre pris.