Anledningen är saneringen av det förorenade området är komplicerad och nämnden anser inte att regionen har tillräcklig kompetens för att genomföra saneringen. Nu hoppas nämnden att Sveriges geologiska undersökningar, SGU, ska ta över huvudmannaskapet.

– Den möjligheten fanns inte när vi tog över huvudmannaskapet, förklarar Matias Swartling (MP) efter dagens nämndsammanträde.

Det var en stor lättnad för nämndens ledamöter när möjligheten att lämna över till SGU.

Tekniska nämnden har varit huvudman för flera andra objekt, i exempelvis Fide Ljugarn och Fårösund, där sanering har genomförts genom att förorenade jordmassor har grävts bort. Senaste åtagandet är saneringen av den så kallade Renokiosken, där det tidigare legat en kemtvätt. Där pågår upphandling av en saneringsentreprenör.