LEDARE GOTLÄNNINGEN De flesta av oss mår som bäst när vi är i relationer och sammanhang, där det råder balans och ömsesidig respekt. Där alla vill väl och gör sitt yttersta för att de själva och sin omgivning ska må bra.

Vi mår bäst av att hissas istället för att dissas för våra insatser. Även om inte alla skulle erkänna det så tror jag också att vi mår som bäst av ordning och reda och när vi följer den förutbestämda planen.

Vi människor mår bra av att vara på en arbetsplats, där det finns ett tydligt ledarskap och en god arbetsmiljö. Vi mår bra av att vara i föreningar och organisationer, där det löper en röd tråd genom organisationen och det finns en styrelse som jobbar målinriktat och tar hand om varandra och sina medlemmar.

Vi mår bra av att leva i ett samhälle som är i balans, där det råder konsensus och respekt för vad som är rätt respektive fel i en demokrati.

De flesta av oss har en eller flera hjärtefrågor som vi brinner lite extra för. Sätter man sin kärnfråga i ett större sammanhang blir det tydligt hur viktigt det är med ett demokratiskt samhälle.

Det är lätt att tycka till och komma med idéer, men det är svårare att genomföra och sätta dem i ett demokratiskt sammanhang. Vi måste hissa de politiska partier som skapar och upprätthåller vårt demokratiska samhälle.

Den kommande tiden kommer många av våra politiker vara extra tillgängliga. De kommer att finnas över hela ön på frekvent besökta platser, i livesändningar i sociala medier, i debatter och i insändare och debattartiklar.

Se till att ta chansen att ha en dialog med dem. Hanna Westerén (S) skrev en underledare på Gotlands Folkblad 31/7, i vilken hon uppmanade till att ta kontakt med politiker när de är ute på fältet

”… ta chansen att prata en stund. Samtalet sker på dina villkor – har du en särskild fråga du vill ha svar på, ställ den, eller utmana den politiker du möter: Berätta varför jag ska rösta på er, du har en minut på dig!”

En minut har vi alla. Det är en minut som kan avgöra resten av ditt liv.

Bloggaren och demokratiaktivisten Malin Ackermann skrev ett inlägg på sin blogg ”Stad och land – hand i hand” i tidningen Land 3/8 om vikten av god ton i det demokratiska samhället.

”Tänk istället om fler folkvalda kunde lägga energi på att sprida varför man är stolt politiker och vad man har för mission med det, istället för att söka fel hos andra. Tänk vad det skulle kunna lyfta intresset för att bli politiker, istället för det som sker nu. En massa pajkastning där tårtbitar i olika färger visas upp i demoundersökningar för att ge oss väljare en hint om vart det bär. Inte konstigt att det är allt svårare att locka människor att bli en av våra folkvalda. Att det blir allt svårare är ett hot mot vår demokrati som enbart kan motas av partierna och politikerna själva.”

Jag hoppas att våra gotländska politiker tar till sig av hennes råd och fortsätter att sträcka på sig och berätta om sin mission istället för att smutskasta och söka fel.

Jag vill tro att man lyssnar mer på den som har en idé och sansat presenterar den än den som dissar andras idéer.