Efterfrågan på laddbara bilar har aldrig varit större, men samtidigt är bristen på tillgången av desamma allt mer uppenbar.

En försäljningsökning på 40 procent i Europa har rört om hela marknaden.

Införandet av bonus malus leder direkt till frågan om elektrifieringen har börjat komma av sig?

Den svenska marknaden består nu av en uppsjö av fossilt drivna bilar, men den svenska fordonsflottan ska vara fossiloberoende 2030.

Läget förändrades markant genom bonus malus som infördes 1 juli. Skatten är tänkt att piska på utvecklingen mot att vi ska överge de värsta koldioxidutsläppande fordonen. För detta kan vi premieras med en bonus på 60 000 kronor.

I alla fall om vi köper en elbil. Med Miljöpartiet som pisksvingare ihop med regeringen, kommer staten med hjälp av malus dra in över en miljard kronor mer i skatt jämfört med utbetalade elbilsbonusar. Var detta verkligen tanken bakom bonus malus?

En regering som tänkt basera en skatt på nybilsförsäljning, måste självklart också se till att inte bara trycka på för att skapa en efterfråga. Även tillgången måste finnas. Införandet av skatten kunde därför inte ha kommit mindre lägligt.

Den är inget annat än ett hån mot alla bilköpare. Det enda MP och regeringen gynnar, vilket blir ytterst märkligt med tanke på ständiga förmaningar gentemot Centerpartiet om klimat- och miljöpolitiken – det är oljeindustrin. Denna pumpar på som om det vore business as usual.

Det blir allt tydligare att regeringen aldrig riktigt förstått sig på elektrifieringen. Särskilt hanteringen av den räckviddsångest som hela tiden löpt parallellt med elektrifieringen. Den nödvändiga infrastruktur med laddmöjligheter som det hela tiden funnits ett enormt behov av, och som gjort att majoriteten av bilköpare undvikit allt vad laddning hetat.

Med en avsevärt bättre hantering av frågan hade Sverige kunnat vara det land regeringen så ofta framhärdar att vi redan är – klimatföregångslandet.

Om Sverige ska nå dit kommer det minst krävas en storskalig batteriproduktion. Mest optimalt ihop med en omfattande svensk elbilstillverkning.

Avsedd för nationell marknad. Allt annat verkar inte fungera ihop med bonus malus.

Om vi nu ska ha denna över huvud taget. I nuläget måste den ändå enbart uppfattas som totalt överflödig.

För att återkomma till den inledande frågan - har elektrifieringen kommit av sig? För svensk del haltar den minst sagt betänkligt. I Kina däremot, där går den som tåget. Även i Sydkorea.

Vågar vi oss på en jämförelse med grannlandet Norge? Vad är det som utgör huvudskillnaden? Regeringen.En regering som förstår den utmaning elektrifieringen innebär, som vågar satsar i stora dimensioner.

Vågar vi hoppas på nästa regering? En sak är säker, utan riktig tillförsikt blir det bara halvmesyrer.

Ungefär som där vi är i dag. Hårt beskattade och snart utan reell möjlighet att få den utlovade bonusen. Detta är ett alldeles för stort debacle för att inte låta det påverka valresultatet.