Ingenting har gått som planerat i projektet med att anlägga en cykelväg längs väg 149 från Lummelunda till Visby flygplats.

Problemen har staplats på varandra och både tidschema och budget har spräckts för länge sen.

Egentligen skulle den 12 kilometer långa leden ha varit klar redan 2009. Till en kostnad av 24 miljoner kronor.

Artikelbild

| Melvyn Hillar.

Men starka vattenflöden i kalkberget och vibrationsskador i fastigheter längs vägen har skapat kraftiga förseningar. Och dessutom är det grodtunnlarna som ska anläggas.

- Det mesta är problem som borde ha förutsetts. Men det gjordes inga riktiga riskanalyser innan arbetet drogs igång. Och det har fått stora konsekvenser, säger Torbjörn Lundbom, som är ny projektledare för vägbygget sedan knappt ett år.


Skadeståndskrav
Enligt hans beräkningar kommer cykelleden att bli minst dubbelt så dyr som konsultrapporten 2008 angav. Slutnotan kommer att hamna på drygt 50 miljoner kronor, i stället för budgeterade 24.

- Varje försening medför kostnader, säger han.

Artikelbild

| Andre Isberg och Lennart Roos hjälper till att lyfta betongelement till grodtunnlarna. I bakgrunden arbetsledaren Melvyn Hillar.

Trafikverket har bland annat fått ersätta ett flertal fastighetsägare längs vägen som fått skador på sina hus när man sprängt eller grävt i marken.

- Problemet med vibrationer har varit ett jätte-bekymmer. Vad vi än gör så blir det vibrationer som sätter sig i husen. Därför har vi slutat spränga och hacka. Nu skär vi i stället sönder berget med ett speciellt fräshjul. Det tar mycket längre tid och blir säkert tre gånger så dyrt, men det skadar inte fastigheterna, säger Torbjörn Lundbom.

Skadeståndsförhandlingarna med drabbade fastighetsägare har tagit lång tid. Men nu är den delen utagerad och klar. Vilka summor som Trafikverket betalat ut vill Torbjörn Lundbom inte uppge.

- Men det är inga småpengar, säger han.


Sista sträckan
Slutdatum för projektet har flyttats fram successivt. Först till december 2010, sen midsommar 2011 och därefter hösten 2011.

Nu är det 30 november 2012 som gäller.

- Det är den tidsplan vi kommit överens med entreprenören om. Då ska allt vara klart, säger Torbjörn Lundbom.

Men större delen av leden är redan klar. Och till semestern kan det kanske gå att cykla längs hela. Det tror i varje fall Melvyn Hillar, som leder arbetet på plats.

Fast då har inga räcken hunnit sättas upp längs sista avsnittet norr om Själsö-korset och beläggningsarbetet kommer att inte heller att vara klart där.

Det är den här sista sträckan på drygt 350 meter man håller på med nu. Och det är där man haft de största problemen med både vibrationer och vattenflöden. Att avvattna området är en av de saker som tagit tid.

- Vi har fräst en lång kanal 3,5 - 4 meter ner i marken och lagt dräneringar, berättar Melvyn Hillar.


Grodtunnlar
Och nu är det groddjursbarriären man håller på att anlägga.

- Vi sätter betongelement så här en bit ner under jord vid sidan om vägbanan. Sen gör vi tunnlar så att grodorna kan ta sig riskfritt under vägen till våtmarkerna på andra sidan, förklarar Melvyn Hiller.

Uppemot 15 meter långa blir grodtunnlarna. Tre grodöverfarter, eller snarare underfarter, blir det längs leden.

- Vi försöker vara så skonsamma som möjligt mot miljön när vi bygger. Det är inte bara att skotta upp och fylla igen, utan man måste hela tiden anpassa sig till omgivningen, säger Melvyn Hillar.

Förutom tunnlar för grodorna lägger man även ner tunnlar för såväl grundvatten som dagvatten från vägen.

Och bergväggen som nu lyser kal kommer att täckas med växter, bland annat ska där planteras vildvin.

- Det är ett på många sätt ovanligt projekt. Bara grodtunnlar är ganska unikt. Och sen alla problem som uppstått, summerar projektledare Lundbom.

Kan man kalla den Sveriges exklusivaste cykelväg?

- Ja, dyrt blir det ju. Så sett till kilometerkostnaden kan den kanske tyckas exklusiv. Men Trafikverket måste ju ta sitt ansvar och lösa de problem som uppstår. Även om det kostar, avslutar Torbjörn Lundbom.