I övrigt svär hans sig fri från allt ansvar trots att han var vd för företaget, något som åklagare Ingvar Wennersten ifrågasatte liksom att han inte polisanmält de anställda i så fall.

- Klart att jag vet att det är ett brott, säger Yngve Andersson.


Inte så ointelligent
Det var i maj 2009 som Yngve Andersson ska ha upptäckt den gula vätskan i grusgropen och sagt ifrån att de anställda inte fick göra ren ogrässprutan där. Det som förorenats krattades ihop till en hög och åklagaren Ingvar Wennersten ifrågasatte varför.

- Så ointelligent är jag inte att jag försökte dölja det genom att skrapa ihop det i en hög, hävdar Yngve Andersson, som svär sig fri från allt ansvar och målar upp en skröplig bild av sig själv med allehanda krämpor.


Litade på dem
Han säger att han beordrat de anställda att skölja sprutan på en annan plats.

- Det är duktiga killar som jag litade på. Jag hade inte tid att springa och kolla vad de gjorde. Min huvuduppgift är att driva företaget, förklarar han.


Ändrade planen
En stor del av gårdagen ägnades åt att höra de båda tidigare anställda, en 53-årig och en 51-årig man, som är medåtalade för grovt miljöbrott.

Många av frågorna från åklagaren och advokaterna syftade till att få fram hur mycket chefen Yngve Andersson egentligen visste om rengöringen i grustaget av sprutan för ogräsbekämpning.

Tidigare gjordes detta närmare gården, men sommaren 2008 ändrade Yngve Andersson platsen till det mer undanskymda grustaget ett stycke bort, hävdade de tidigare anställda. Han ska dessutom ha besökt grustaget vid ett par tillfällen 2008 i samband med rengörningen.

- Han sa att vi skulle flytta rengörningen längre in i gropen så att det inte syntes från vägen, berättade 53-åringen.


Valde att lyda chefen
Han visste att det var fel, men valde att lyda sin chef. Enligt reglerna ska rengöringen ske på marker i träda eller på en så kallad biobädd.

Marker i träda fanns men de var olämpliga eftersom de låg nära bostäder och socknens skola, förklarade männen. De hade föreslagit att Ryftes skulle anlägga en större biobädd eftersom gårdens var för liten, men Yngve Andersson ska då ha svarat att det var för dyrt, hävdar männen.


Förbjudet i tio år
53-åringen berättade om användning av förbjudna bekämpningsmedel vid Ryftes.

Vid ett tillfälle upptäckte 53-åringen och Yngve Andersson att en viss typ av ogräs vuxit sig stor i en odling. Andersson ska då ha hämtat fyra liter Afalon, ett preparat som varit förbjudet i mer än tio år.


"De ljuger"
Men det skulle det talas tyst om.

- Yngve sa att om vi använder ett otillåtet medel skulle vi inte skriva upp det i sprutjournalen och jag skulle gömma flaskorna i brädhögen så att de inte skulle synas, påstod 53-åringen.

Yngve Andersson har en annan version och påstår att männen ljuger, trots att de redan erkänt.

- De ljuger för att få ett mildare straff, förklarade han.